Yaşam

Bitkisel Atık Yağ Nedir ve Nasıl Değerlendirilir?

Bitkisel Atık Yağ Nedir ve Nasıl Değerlendirilir? Kullanılmış ve atık yağlar, modern dünya ve sanayileşmenin bir sonucu olarak günümüzde ciddi bir sorun oluşturmaktadır.

Bitkisel Atık Yağ Nedir ve Nasıl Değerlendirilir? Atık yağ; Henüz kullanılmamış ancak çeşitli nedenlerle veya herhangi bir madde ile etkileşime girdiğinde yapılarının bozulması nedeniyle kullanıma uygun olmayan yağlardır ve genellikle tehlikeli atık olarak sınıflandırılan ve insan sağlığını tehlikeye atan yağlardır.

Bitkisel Atık Yağ Nedir Ve Çevreye Zararları Nelerdir?

Atık bitkisel yağlar çevreye çok zararlıdır. Ekotoksik olarak adlandırılan bu yağlar çevreyi kirletmekle kalmayıp o ortamın doğal yaşam ortamına zarar vererek canlıların yaşamını tehdit etmekte; Suyun yüzeyini kaplayan yağlar, su altındaki canlılardan gelen oksijeni keser. Ayrıca yer altı sularına ve atık sulara karışan kullanılmış yağlar tıkanıklıklara neden olmakta ve çözünemedikleri için taşlaşarak çevre kirliliğini artırmaktadır.

Bitkisel atık yağlar ile kirlenen atık sular arıtılamaz hale geldiğinde tatlı ve tuzlu su kaynakları ile karışarak türün devamlılığını tehdit etmektedir. Öte yandan, bitki bazlı atık yağlar lavaboya döküldüğünde diğer atıklar borulara yapışarak tıkanır. Peki dünyamıza ve çevreye bu kadar zararlı olan atık bitkisel yağlar geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir mi?

Bitkisel Atık Yağlar Nerelerde Kullanılır? Geri Dönüşüm İle Neler Üretilebilir?

Ülkemizde atık bitkisel yağlar bakanlık tarafından verilen çevre izin belgesine sahip tesislerde geri dönüştürülmektedir. Bu tesisler, kullanılmış yağları yarı mamul veya ürün olarak geri dönüştürmekte, böylece kullanılmış bitkisel yağları yeniden kullanmakta, ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve çevreyi korumaktadır.

Bitkisel atık yağlar kalıp sabun, kimya sanayiinde kullanılan hammaddeler, biyodizel ve sabun gibi ürünlere dönüştürülür. Bunlardan biyodizel; Yağ ile karıştırılarak üretilen ve yakıt olarak kullanılabilen bir üründür ve ozon tabakasına verdiği zarar dizel yakıtlara göre yüzde elli daha azdır.

Türkiye’de bitkisel yağ kalıntılarının yönetimi “Bitkisel Yağ Kalıntılarının Kontrolü Yönetmeliği” ile yürütülmekte olup, yönetmelik bu yağların toplanmasından geri kazanımına kadar olan tüm süreci ilgilendirmekte ve tüm yasal süreci başlatmaktadır ve gerektiğinde cezai işlem başlatmaktadır.

Bitkisel atık yağlar, yağın hem büyük fabrikalarda hem de günlük hayatımızda kullanılması sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıklardır ve gerekli önlemleri alarak çevreye zarar vermesini önleyebiliriz. Bu anlamda her birimiz çevreye duyarlı bir birey olarak sorumluluk alabiliriz…

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu